Myslivec – podmínky užití aplikace

Účelem Myslivce je umožňovat veřejnou komunikaci myslivců, lovců, přátel zvířat a přírody. Výzvy k násilí, obtěžování a další podobné typy chování lidí snižuje hodnotu veřejné konverzace, proto ho zde nechceme tolerovat. Tato pravidla zajišťují, aby se lidé mohli svobodně a bezpečně zapojit do veřejné konverzace.

Nelze vyhrožovat násilím vůči jiné osobě nebo skupině osob nebo zde vyadřovat sympatie vůči násilí jakýmkoliv jiným způsobem.
Sexuální zneužívání dětí nebo cílené obtěžování osob případně k tomu nabádat ostatní je zde nekompromisně zakázáno. Podobně sem patří i vyjádření přání, aby někdo zažil fyzickou újmu. Nesmíte podporovat nebo nabádat k sebevraždě nebo sebepoškozování.

Dále netolerujeme výhrůžky násilím nebo obtěžování ostatních na základě rasy, etnické příslušnosti, národnostního původu, kasty, sexuální orientace, pohlaví, genderové identity, příslušnosti k vyznání, věku, postižení nebo vážné nemoci.
Zakázán je prodej nelegálního zboží nebo služeb, případně usnadňování takových transakcí.

Bez výslovného souhlasu a svolení ostatních lidí nesmíte publikovat a zveřejňovat jejich soukromé informace (například jejich adresu nebo telefonní číslo). Rovněž zakazujeme vyhrožování zveřejněním soukromých informací a nabádání ostatních k takovému jednání.
Nesmíte zveřejňovat nebo sdílet intimní fotky nebo videa osob, které byly pořízeny nebo rozšiřovány bez jejich souhlasu.

Nesmíte se vydávat za jednotlivce, skupiny nebo organizace s cílem klamat, mást nebo podvést ostatní lidi. Nesmíte porušovat práva duševního vlastnictví ostatních osob, včetně autorských práv a ochranných známek.

Prostřednictvím našich služeb nesmíte bez našeho předchozího souhlasu posílat nebo zobrazovat text či obrazové materiály zahrnující reklamy třetích stran.

Používáním aplikace Myslivec výslovně potvrzujete, že jste si tato pravidla přečetli, porozuměli jim a zavazujete se je dodržovat. Pokud používáte aplikaci jménem společnosti nebo jiného právního subjektu, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo jiný právní subjekt k této Smlouvě. Tato smlouva se vztahuje na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří k aplikaci přistupují nebo ji používají.

Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odebrat části těchto pravidel zveřejněním změn na této stránce. Váš pokračující přístup ke službě nebo její další používání po tomto zveřejnění potvrzuje váš souhlas být vázán těmito pravidly v platném znění.